O nas

POLMED Diagnostyka

POLMED Diagnostyka to sieć placówek świadczących usługi diagnostyki obrazowej. Zależnie od placówki dostępne są badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej (w tym pozytonowej tomografii emisyjnej), mammografia, USG i RTG. Badania realizowane są nowoczesnym sprzętem marki Siemens, Toshiba oraz General Electric.

 

Badania mogą być wykonywane komercyjnie lub w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Badania realizowane są w placówkach w Stargardzie, Gorzowie Wielkopolskim, Puławach, Głogowie i Legnicy. Wszystkie pracownie POLMED Diagnostyka zatrudniają wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz stosują najwyższy standard obsługi pacjentów.

Firmę charakteryzuje:

 

  • krótki czas oczekiwania na termin badania,
  • staranność wykonania badania,
  • szybka diagnostyka – minimalizowanie czasu oczekiwania na wynik.

 

Od 2021 roku POLMED Diagnostyka jest częścią Grupy Kapitałowej POLMED.

 

POLMED S.A. jest obecny na polskim rynku usług medycznych od 23 lat i obecnie należy do ścisłej czołówki firm na polskim rynku prywatnej opieki medycznej. Rozpoczynając działalność od niewielkiej lokalnej przychodni, firma rozwinęła swoją działalność obejmując usługami teren całej Polski. Spółki grupy POLMED obsługują ponad 800 tys. pacjentów oraz ponad 3500 firm i instytucji, współpracując z większością działających w Polsce firm ubezpieczeniowych oraz realizując kontrakty z NFZ. Pacjentom indywidualnym zapewniają opiekę lekarzy wszystkich specjalności oraz kompleksową diagnostykę, a firmom abonamenty dla pracowników i ich rodzin oraz badania medycyny pracy.

 

 

Sąd Rejonowy w Gdańsku zarejestrował zmianę firmy spółki z: Starmedica sp. z o.o. na: POLMED Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W obrocie spółka będzie posługiwać się skrótem: POLMED Diagnostyka sp. z o.o.

Spółki grupy POLMED Diagnostyka to:

 

  • POLMED Diagnostyka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzka 82 lok 3/352, 80-244 Gdańsk
  • STARMEDICA DIAGNOSTICS sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku al. Grunwaldzka 82 lok 3/352, 80-244 Gdańsk
  • Nestor Medical sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku al. Grunwaldzka 82 lok 3/352, 80-244 Gdańsk

 

Jednocześnie informujemy, że zmiana nazwy nie wpływa na ważność i ciągłość stosunków prawnych, łączących Starmedica sp. z o.o. z osobami trzecimi, a w szczególności zawartych z nią umów.

Obecna nazwa i logo POLMED Diagnostyka sp. z o.o. podkreślają przynależność spółki do Grupy Kapitałowej POLMED.

 


 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko

 

Prawo atomowe

 

Na podstawie art. 32c, Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 ze zm.) informujemy, że stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w cela diagnostycznych na terenie Polmed Diagnostyka Sp. z o.o. – nie wpływa na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Poziom zmierzonych dawek promieniowania na zewnątrz obiektów jest na poziomie tła naturalnego.

 

Data zamieszczenia informacji 01.04.2023 r.

Świadczymy usługi w ramach NFZ

NFZ

Certyfikaty

POLMED Diagnostyka posiada Certyfikaty dla systemu zarządzania zgodne z ISO 14001:2009 oraz ISO 9001:2008, jak również certyfikat bezpieczeństwa informacji ISO 27001

     Odnowiony Certyfikat dla POLMED Diagnostyka

 

 

     Certyfikat dla Centrum Diagnostyki w Głogowie (d.Starmedica Diagnostic sp. z o.o.)

 

Badania diagnostyczne

Diagnostyka obrazowa

Tomografia komputerowa (TK)

Tomografia komputerowa jest metodą diagnostyki, w której uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała za pomocą promieni rentgena.

Diagnostyka obrazowa

Rezonans magnetyczny (MRI)

Rezonans magnetyczny to bezpieczne badanie wykorzystujące pole magnetyczne i fale radiowe w celu stworzenia szczegółowego obrazu struktur anatomicznych ciała człowieka.

Diagnostyka obrazowa

Mammografia (MMG)

Rezonans magnetyczny to bezpieczne badanie wykorzystujące pole magnetyczne i fale radiowe w celu stworzenia szczegółowego obrazu struktur anatomicznych ciała człowieka.

Więcej badań

Należymy do Grupy POLMED

Od 2021 roku POLMED Diagnostyka jest częścią Grupy Kapitałowej POLMED.

 

POLMED S.A. jest obecny na polskim rynku usług medycznych od 23 lat i obecnie należy do ścisłej czołówki firm na polskim rynku prywatnej opieki medycznej. Spółki grupy POLMED obsługują pacjentów indywidualnych, firmy i instytucje oraz realizują kontrakty z NFZ.

 

 


 

Polmed Diagnostyka Sp. z o.o. KRS 0000424920 oraz Nestor Medical Sp. z o.o. KRS 0000931825 podjęły działania w celu połączenia spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Wobec tego, zgodnie z treścią art. 500§ 21 KSH Polmed Diagnostyka sp. z o.o. udostępnia przyjęty Plan Połączenia do publicznej wiadomości.

Plan połączenia